ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿਓ:0086-18857349189

3.6 ਇੱਕ ਡਿਊਲ USB ਆਊਟਲੇਟ ਕਿਸਮ C