Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

CT15 Tamper-çydamly dupleks çykyş rozetkasy 15A

Haryt belgisi: CT15
Düşündiriş: 15 amp, 125 wolt, standart iki taraplaýyn kabul ediş
Tamper-çydamly
Identaşaýyş we täjirçilik derejesi, Awto mis toprakly klip bilen öz-özüňi ýerleşdirmek.
Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


Önümiň jikme-jigi

CT15 iki taraplaýyn çykyş

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Umumy maglumat

Önümiň ady: Bezeg goşa rozetka
Marka: Fahint
Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
Standart: cULus UL sanawda
Gelip çykan ýurdy: Hytaý
Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

Ölçegleri

Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

Tehniki maglumatlar

Naprýa .eniýe: 125V
Ampere: 15A
: Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
(Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
Funksiýa: Tamper-çydamly iki taraplaýyn çykyş
Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Görkezmeler bilen aňsat gurnama.
  Tampere çydamly reseptler üçin 2017 NEC 406.12 maddasyna laýyk gelýär.
  15A 125V, 5-15R, öz-özüni ýerleşdirmek, 2 polýus, 3 sim.
  UL94, V2 Reýting, 2 ýyl kepillik, UL sanawda.
  Tamper çydamly, täsire çydamly, ýylylyga çydamly.
  Çagalaryň howpsuzlygyny saklamaga kömek edýär.
  Daşary ýurt zatlarynyň goýulmagynyň öňüni alýar.
  Çagalar rozetka nurbat sürüjisi, pyçak ýa-da mis sim ýaly zatlary salýarlar
  wilkany iki gysgyç bilen salmasaňyz, TR ýapyklygyny açyň.

  Eltip bermek
  S: ippingük daşama tölegleri nähili?
  J: Mukdary, agramy we ýoly barada jikme-jiklikler alsak, takyk ýük nyrhlary hödürlenip bilner. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  S: Gowşurmak üçin näçe wagt gerek bolar?
  J: Elýeterli nusga sargyt, 3 - 7 gün;
  köpçülikleýin önümçilik tertibi, 10-40 gün (dürli mukdarda);
  Käbir uzak ýerler üçin gowşuryş wagty birneme uzyn bolup biler.
  Express arkaly: DHL UPS TNT FEDEX ýa-da EMS elektron gaplamak.
  Deňiz bilen: Haýsy gämi liniýasyny barlamak üçin Deňiz portundan bize habar beriň.

  S: Haýsy ekspress / iberiş kompaniýasyny ulanmalydygyny kesgitläp bilerinmi?
  J: Hawa, halaýan ýa-da eýýäm hyzmatdaşlyk edýän kompaniýalaryňyzy saýlap bilersiňiz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň