Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

CW15 UL / Cul sanawda TR-howa çydamly 15Amp dubleks rozetkasy

Haryt belgisi: CW15

Düşündiriş: 15 amp, 125 wolt, standart iki taraplaýyn kabul ediş

Tamper-çydamly we howa çydamly

Identaşaýyş we täjirçilik derejesi, Awto mis toprakly klip bilen öz-özüňi ýerleşdirmek.

Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


 • UL / Cul: E498095
 • Önümiň jikme-jigi

  CW15 TR & WR çykyşy

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Umumy maglumat

  Önümiň ady: Standard Duplex goşa çykyş
  Marka: Fahint
  Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
  Standart: cULus UL sanawda
  Gelip çykan ýurdy: Hytaý
  Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

  Ölçegleri

  Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
  Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
  Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

  Tehniki maglumatlar

  Naprýa .eniýe: 125V
  Ampere: 15A
  : Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
  Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
  (Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
  Funksiýa: Tamper-çydamly we howa çydamly çykyş
  Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
  Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ajaýyp hil - uzak möhletli ömri üçin ýokary täsire çydamly polikarbonat termoplastiki materialdan ýasalan çydamly gurluşyk.
  Bu rozetkany arassalamak aňsat bir tekiz ýeri bar.
  Fahint, köpugurlylygy we ygtybarlylygy kabul etmek üçin elýeterli iň oňat materiallary we iň ýokary önümçilik standartlaryny ulanýar.
  Diňe itekleýän sim we gapdal sim. Adaty gurnama simleri, her gurnama usulyny ýerleşdirmek üçin goldanýar we öýüňizdäki islendik goşa rozetka üçin iň oňat çalyşma bolýar.
  Diňe 15Amp rozetka üçin gysgyçly sim we AWG14 simini ýadyňyzdan çykarmaň.

  S: Sargydymy iberýändigiňizi nädip bilerin?
  J: Gözegçilik belgisi (DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS we ş.m.) ýa-da Deňiz arkaly Air Waybill ýa-da B / L harytlaryňyz iberilen badyna size iberiler, biz hem eltip bereris we sizi saklarys habar berilýär. Hyzmat hödürlenenden soň peýdaly - Satýan zatlaryňyzy goldaýarys.

  S: Önümleriňiz degişli standartlara laýyk gelýärmi? Haýsy şahadatnama aldyňyz?
  J: Hawa, önümlerimiziň hemmesi degişli derejeli tassyklamadan geçdi.
  Bizde UL / CUL bar.

  S: MOQ näme?
  J: Dürli MOQ talaplary bolan dürli elementler, GFCIUSB rozetkasy, MOQ adatça 1000 sany, wyklýuçateller, kabul edijiler, MOQ ýaly standart sim enjamlary 3000 pc. Emma synag üçin az sargyt mukdaryny kabul edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň