Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

D15 UL sanawly bezeg rozetkasy 15A Buraw plastinka bilen

Haryt belgisi: D15

Düşündiriş: 15 amp, 125 wolt, bezeg kabul edijisi

Tamper däl çydamly we ýaşaýyş we täjirçilik derejeli resept, UL sanawda

Awtoulag mis toprakly klip bilen öz-özüni ýerleşdirmek.

Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


 • UL / Cul: E498095
 • Önümiň jikme-jigi

  D15 bezeg rozetkasy

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Umumy maglumat

  Önümiň ady: Bezeg goşa rozetka
  Marka: Fahint
  Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
  Standart: cULus UL sanawda
  Gelip çykan ýurdy: Hytaý
  Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

  Ölçegleri

  Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
  Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
  Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

  Tehniki maglumatlar

  Naprýa .eniýe: 125V
  Ampere: 15A
  : Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
  Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
  (Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
  Funksiýa: Adaty bezeg stiliniň çykyşy
  Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
  Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Impactokary täsire çydamly termoplastiki gurluşyk döwülmegi aradan aýyrýar we hyzmat möhletini uzaldýar
  Topokarky we aşaky rozetkada aýratyn simleri üpjün edýän aňsat giriş bölüniş zynjyry
  Terminal nurbatlar ätiýaçlandyrylýar we sim geçirmäge taýyn: gapdal sim terminallary nurbady # 12 - # 14 AWG gaty sim;
  itekleýän sim terminallary diňe # 14 AWG gaty kooperatiw simini kabul edýär;
  Reňk bilen gabat gelýän diwar plitalary, 2 ýyl kepillik;
  Ojakdan goraýan poli-karbonat jaýy ýangyn howpuny ep-esli azaldar. Önümiň UL şahadatnamasy bar;
  Decorhli bezeg kabul edijileri termoplastiki gurluşyk bilen bezelendir we maksimum sim otagy üçin ýalpak binany öz içine alýar.

  S: Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
  J: Ilki bilen PI gol çekiň, goýum töläň, soň önümçiligi gurarys. Önümçilik gutarandan soň balans tölemeli. Ahyrynda Harytlary ibereris.

  S: Sitatany haçan alyp bilerin?
  J: Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris. Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz. Gözlegiňiziň ileri tutulmagy üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

  S: Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
  J: Bahalary tassyklandan soň, hilimizi barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz. gyssagly ýükleri özüňiz alyp bilersiňiz

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň