Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

R20 Standard Duplex 20A

Haryt belgisi: R20
Düşündiriş: 20 amp, 125 wolt, standart iki taraplaýyn kabul ediş
Identaşaýyş we täjirçilik derejesi, Awto mis toprakly klip bilen öz-özüňi ýerleşdirmek.
Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


Önümiň jikme-jigi

Duplex Outlet 15A R15

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Umumy maglumat

Önümiň ady: Duplex goşa çykyş
Marka: Fahint
Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
Standart: cULus UL sanawda
Gelip çykan ýurdy: Hytaý
Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

Ölçegleri

Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

Tehniki maglumatlar

Naprýa .eniýe: 125V
Ampere: 20A
: Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
(Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
Funksiýa: “Standard Duplex Style Outlet”
Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Toprakly nurbatly amatly köp paketli, ak dupleks kabul ediji. Täzeden modellemek ýa-da täze gurluşyk üçin ýaşaýyş derejesi.
  Has çalt gurnama gapdal sim terminallary 12 we 14 sany geçiriji geçirijini kabul edýär. “Quickwire” terminaly diňe 14 ölçegli geçirijini kabul edýär.
  Täsirlere çydamly, çydamly termoplastiki ýüzi, pos çydamly polatdan ýasalan gaýyş, ýangyjy V2, iş temperaturasy: -40-dan 65 dereje C
  Jaýlar, ofisler, iş binalary, howa menzilleri, mekdepler, jemgyýetçilik hajathanalary, hassahanalar we myhmanhanalar ýaly ýerler üçin amatly.
  Termoplastiki ýüzi we arka bedeni, solmaga çydamly
  750 ame çydamly, ýokary täsirli çydamly
  Öz-özüňi ýerleşdirmek we gips gulaklary
  • Greenaşyl toprak nurbaty
  • Impokary täsire çydamly termoplastiki material
  • Öz-özüňi basmak
  • Gips gulaklary
  Ölçegleri: 4.17-den 1,30-dan .93 dýuým
  UL sanawy, CSA kepillendirilen, NOM kepillendirilen, çäkli 2 ýyl kepillik bilen goldanýar

  Eltip bermek
  S: ippingük daşama tölegleri nähili?
  J: Mukdary, agramy we ýoly barada jikme-jiklikler alsak, takyk ýük nyrhlary hödürlenip bilner. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  S: Gowşurmak üçin näçe wagt gerek bolar?
  J: Elýeterli nusga sargyt, 3 - 7 gün;
  köpçülikleýin önümçilik tertibi, 10-40 gün (dürli mukdarda);
  Käbir uzak ýerler üçin gowşuryş wagty birneme uzyn bolup biler.
  Express arkaly: DHL UPS TNT FEDEX ýa-da EMS elektron gaplamak.
  Deňiz bilen: Haýsy gämi liniýasyny barlamak üçin Deňiz portundan bize habar beriň.

  S: Haýsy ekspress / iberiş kompaniýasyny ulanmalydygyny kesgitläp bilerinmi?
  J: Hawa, halaýan ýa-da eýýäm hyzmatdaşlyk edýän kompaniýalaryňyzy saýlap bilersiňiz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň