Soragyňyz barmy? Bize jaň ediň:0086-18857349189

RT20 Tamper-çydamly standart dupleks resept 20A

Haryt belgisi: RT20
Düşündiriş: 20Amp, 125 Wolt, Standard Duplex Resepttacle

Tamper-çydamly
Identaşaýyş we täjirçilik derejesi, Awto mis toprakly klip bilen öz-özüňi ýerleşdirmek.
Çalt we aňsat gurnama.

Reňk:


 • UL / CUL şahadatnamasy: E498095
 • Önümiň jikme-jigi

  RT15 Tamper-çydamly

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Umumy maglumat

  Önümiň ady: Tamper-çydamly dubleks çykyş
  Marka: Fahint
  Programma pudagy: identaşaýyş / täjirçilik
  Standart: cULus UL sanawda
  Gelip çykan ýurdy: Hytaý
  Kepillik: 2 ýyllyk çäklendirilen kepillik

  Ölçegleri

  Önümiň giňligi: 33.1 mm-de 1,30
  Önümiň beýikligi: 106.0 mm-de 4.17
  Önümiň çuňlugy: 23,6 mm-de 0.93

  Tehniki maglumatlar

  Naprýa .eniýe: 125V
  Ampere: 20A

  Tamper-çydamly
  : Er: Öz-özüňi ýerleşdirmek
  Sim: Gapdal we arka sim # 12- # 14 AWG gaty kabul edýär
  (Push-In Çalt sim # 14 AWG gaty mis simini kabul edýär)
  Funksiýa: “Standard Duplex Style Outlet”
  Sim görnüşi: Yzky we gapdal sim
  Daşky gurşawyň şertleri: 95% çyglylyk, UL 94 V2


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Tamper çydamly toprakly Duplex kabul edijisi 2008 NEC talaplaryna laýyk gelýär.
  Kabul edijiniň içindäki ýapyk mehanizmi, 2 sany gysgyç dakylmasa, kontaktlara girmegi bökdeýär,
  saç gysgyçlarynyň, açarlaryň we ş.m. gulplanmagyna kömek edýär. Çalt simli ýa-da gapdal simli terminallara itekleýär.
  Agyr gurluşyk uzak, kynçylyksyz hyzmat möhletini hödürleýär.
  Kabul edijiniň içindäki ýapyk mehanizm, iki sany uzyn wilka salynmasa, saç düwmeleriniň, düwmeleriň we ş.m. gulplanmazlygyny üpjün edýän kontaktlara girmegi bökdeýär.
  Residentialaşaýyş ýerlerinde TR nyşany, 2008-nji ýyldaky NEC talaplaryna laýyk gelýändigini kepillendirýär
  Ultrases agyr gurluşyk uzak, kynçylyksyz hyzmat möhletini hödürleýär
  Agyr ölçegli, pese çydamly polatdan gaýyş
  Maksimum sim otagy üçin kiçijik dizaýn
  Diwar aýratyn satylýar

  Hyzmat

  S: Iň az sargyt mukdary (MOQ) barmy?
  J: Hawa, iň az sargyt (MOQ) mukdary bolmagy üçin ähli halkara sargytlary talap edýäris.
  MOQ-dan az sargytlar, ýük daşamak we ýygymlaryň umumy çykdajylary sebäpli tygşytly däl. Localerli distribýutorymyzdan satyn almagyňyzy maslahat berýäris.

  S: Satuwdan soň hyzmatyňyz näme?
  J: a. Önümiň dürli görnüşleri dürli kepillik hödürleýär, geňeşçimiz size her gyrasy gorag ulgamy önüminiň takyk kepilligini aýdar.
  b. Iňlis dilini gowy bilýän hünärmen inerener, islendik mesele üçin 7 * 24 onlaýn hyzmat berýär.
  c. Uzak möhletli täze önüm çalyşmak hyzmaty.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň