એક પ્રશ્ન છે? અમને કૉલ કરો:0086-18857349189

3.1 A Type A + Type C USB